Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a LegjobbKlinika.com. Ez a dokumentum tartalmazza a Felhasználási feltételeket (a továbbiakban: “Megállapodás”), és jogi megállapodást képez az oldal látogatója/felhasználója (a továbbiakban: “Felhasználó”) és a LegjobbKlinika.com (a továbbiakban: “BestClinic”) között.

Annak előfeltételeként, hogy a felhasználó használhassa az ezen az oldalon található eszközöket, funkciókat és információkat, a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen megállapodásban foglalt valamennyi feltételt, és bele kell egyeznie abba, hogy a jelen megállapodásban foglalt valamennyi feltétel kötelező érvényű. Azonban már a honlap funkcióinak és eszközeinek puszta elérésével, illetve bármely információ, szöveg vagy grafika megtekintésével úgy tekintik, hogy a felhasználó már elolvasta, megértette és elfogadta a jelen megállapodást. Ha a felhasználó nem ért egyet a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel, azonnal el kell hagynia ezt az oldalt, és fel kell hagynia az itt található eszközök, funkciók és információk használatával.

A BestClinic fenntartja a jogot, hogy a felhasználók értesítése nélkül módosítsa vagy módosítsa ezt a megállapodást. Következésképpen minden alkalommal, amikor a felhasználó belép erre az oldalra, ő a felelős azért, hogy a jelen megállapodásban minden frissítést, módosítást, változtatást és revíziót megnézzen, amelyhez a felhasználó automatikusan kötelezőnek tekintendő.

A felhasználó vállalja, hogy az oldalon elérhető információkat, szolgáltatásokat és eszközöket kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra használja.

Az oldal célja és a felelősség korlátozása

A BestClinic egy olyan weboldal, amely kórházak, klinikák és egyéni orvosok (“egészségügyi szolgáltatók”) megtalálására és összehasonlítására szolgál a világ minden tájáról, és összekapcsolja a felhasználókat ezekkel az egészségügyi szolgáltatókkal, például orvosi, szépség- és fogászati kezelések/eljárások tekintetében. A felhasználók igényeiknek megfelelően több egészségügyi szolgáltatóval is kapcsolatba léphetnek, az egészségügyi szolgáltatók pedig platformot kapnak szolgáltatásaik felhasználók felé történő értékesítésére.

A BestClinic ezen az oldalon keresztül csak általános információkat, adatokat és statisztikákat nyújt a világszerte elérhető orvosi turizmusra, egészségügyi és orvosi szolgáltatásokra vonatkozóan, akár közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóktól, akár az egészségügyi szolgáltató weboldalán már elérhető információk, adatok és statisztikák egyszerű keresési folyamatán keresztül. A BestClinic nem alkalmaz egyetlen egészségügyi szolgáltatót sem, és azt ajánlja, hogy a felhasználók saját maguk végezzenek kutatást/ellenőrzést, mielőtt közvetlenül kapcsolatba lépnének az egészségügyi szolgáltatókkal.

A BestClinic arra törekszik, hogy felhasználóinak naprakész információkat, adatokat és statisztikákat nyújtson az orvosi turizmussal kapcsolatban. A weboldal tartalmát azonban nem feltétlenül orvosi szakemberek ellenőrizték vagy készítették, és nem célja, hogy helyettesítse a bejegyzett egészségügyi szakembertől kapott tanácsokat. Az ezen az oldalon található információk, adatok és statisztikák nem használhatók fel öndiagnózisra vagy egészségügyi problémák vagy betegségek kezelésére. A BestClinic nem vállal felelősséget a pontatlannak, hiányosnak, helytelennek vagy félrevezetőnek talált információkért.

A BestClinic nem nyújt egészségügyi vagy orvosi szolgáltatásokat. Nem ad személyes véleményt vagy orvosi tanácsot a felhasználók orvosi vagy egészségügyi kezelésre vagy szolgáltatásra való alkalmasságával kapcsolatban. Nem garantálja az ezen az oldalon található általános információk, statisztikák és adatok pontosságát, továbbá nem garantálja az ezen az oldalon említett egészségügyi vagy orvosi szolgáltatók létezését, képzettségét, szolgáltatásának minőségét vagy kompetenciáját.

A felhasználó felelős azért, hogy saját maga vizsgálja meg az említett egészségügyi szolgáltatók vagy orvosi szolgáltatások létezését, képzettségét, szolgáltatási minőségét vagy kompetenciáját, valamint az orvosi turizmusra vonatkozó bármely információ, adat vagy statisztika érvényesítéséért. A Felhasználó mentesíti a BestClinic-et és felmenti a BestClinic-et minden felelősség alól minden olyan kárért, veszteségért vagy sérülésért, amelyet a Felhasználó vagy bármely más személy, aki a Felhasználótól információt kapott az ezen az oldalon közzétett bármely információval, adattal vagy statisztikával kapcsolatban, vagy az itt említett egészségügyi vagy orvosi szolgáltatótól kapott bármely szolgáltatással vagy kezeléssel kapcsolatban. A BestClinic nem vállal felelősséget semmilyen egészségügyi vagy orvosi szolgáltatásért vagy kezelésért, amelyet a Felhasználó az ezen az oldalon említett bármely személytől, jogalanytól vagy cégtől kaphat.

Nem nyújtott szolgáltatások

 1. A BestClinic nem foglalkoztat egészségügyi szakembereket, és nem fog orvosi kezeléssel kapcsolatos kérdéseket megvitatni vagy tanácsot adni a felhasználókkal vagy egészségügyi szolgáltatókkal.
 2. A BestClinic nem vesz részt a felhasználók és az egészségügyi szolgáltatók közötti, a honlapot használó tranzakciókban. Az időpontok kezeléséért és a vonatkozó szolgáltatások nyújtásáért kizárólag az érintett egészségügyi szolgáltató felel.
 3. A BestClinic nem tudja ellenőrizni az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott információkat, illetve a BestClinic által az interneten szerzett és a weboldalon elérhetővé tett információkat. A BestClinic nem garantálja és nem támogatja az egészségügyi szolgáltatók hitelességét, minőségét, biztonságosságát vagy jogszerűségét, illetve az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott vagy állítólagosan nyújtott szolgáltatásokat, az egészségügyi szolgáltatók listájának vagy a szolgáltatott adatoknak a pontosságát, illetve az egészségügyi szolgáltatóknak a tranzakciók lebonyolítására való képességét.

Szolgáltatások

 1. A BestClinic egy olyan weboldal a felhasználók számára, akik a világ különböző pontjain található egészségügyi szolgáltatók orvosi szolgáltatásaihoz keresnek hozzáférést. A BestClinic megkönnyíti a felhasználók és az egészségügyi szolgáltatók közötti kapcsolatot a weboldalán vagy az erre a célra létrehozott betegsegélyszolgálaton keresztül.
 2. A BestClinic világszerte az egészségügyi szolgáltatóktól gyűjt információkat létesítményeikről és szolgáltatásaikról, valamint számos nyilvánosan elérhető weboldalról. A felhasználók a weboldalon hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz, és ezek az információk csupán arra szolgálnak, hogy segítsenek az egészségügyi szolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés meghozatalában. Az egészségügyi szolgáltató kiválasztásakor a BestClinic megkönnyíti a felhasználó és az egészségügyi szolgáltató közötti kapcsolatfelvételt, vagy úgy, hogy a felhasználó adatait továbbítja az egészségügyi szolgáltatónak (a “Weboldal szolgáltatás”), vagy úgy, hogy a felhasználó rendelkezésére bocsátja az egészségügyi szolgáltató elérhetőségét. A BestClinic javaslatokat tesz alternatív egészségügyi szolgáltatókra, amelyek ugyanazon a helyen ugyanazt a szolgáltatást nyújtják. Ha a felhasználó velük is meg kívánja ezt beszélni, a BestClinic továbbítja a felhasználó adatait a javasolt egészségügyi szolgáltatóknak.
 3. A felhasználók egyszerűen csak böngészni kívánnak a Weboldalon, hogy megnézzék, mit kínál a BestClinic. Ha ez a helyzet, akkor a jelen Felhasználási feltételek csak néhány rendelkezése vonatkozik a Weboldal használatára, más rendelkezések pedig nem lesznek relevánsak.

A webhely használatának szabályai

A weboldal felhasználói nem :

 1. Megszegni bármely joghatóság, állam vagy ország törvényeit, amikor meglátogatja a webhelyünket, vagy használja az ezen a webhelyen elérhető bármely eszközt;
 2. Zaklatni vagy feltörni bármelyik felhasználót;
 3. Olyan információkat, bejegyzéseket, kéréseket, vendégkönyvi bejegyzéseket stb. közzétenni, amelyek a BestClinic kizárólagos és abszolút belátása és véleménye szerint obszcénnek, illetlennek, rágalmazónak, sértőnek vagy gyűlöletkeltőnek minősülhetnek;
 4. Vírus feltöltése a szerverre, függetlenül attól, hogy a vírus kárt okoz-e a BestClinic-nek vagy a BestClinic felhasználóinak;
 5. Továbbítani, ellopni vagy más módon jogosulatlanul hozzáférni bármely olyan információhoz, adathoz vagy anyaghoz ezen a weboldalon keresztül vagy ezen a weboldalon keresztül, amely bármely joghatóság bármely törvényét vagy szabályozását sértheti;
 6. Bármilyen szkript vagy automatizált robot használata az ezen a webhelyen található bármely tartalomhoz való hozzáférés, másolás vagy manipulálás céljából;
 7. Bármely személy vagy szervezet megszemélyesítése, vagy bármely más személyhez vagy szervezethez való tartozásának megtévesztése;
 8. Saját vagy harmadik féltől származó reklámanyagot vagy promóciós tartalmat helyezzen el ezen az oldalon;
 9. Az oldal bármilyen módon történő használata azzal a céllal, hogy megszakítsa, megkárosítsa vagy letiltsa, túlterhelje vagy megváltoztassa az oldalt, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerverek kérésekkel való elárasztását;
 10. Megkísérelje megkerülni, megrongálni, visszafejteni, módosítani vagy más módon beavatkozni az oldalba vagy annak bármely tartalmába;
 11. A Webhelyet olyan módon használni, amely bármilyen módon károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja a Webhelyet, vagy zavarhatja bármely más félnek a Webhely használatát és élvezetét.

Az oldal minden felhasználójának nagykorúnak kell lennie a saját joghatósága vagy származási országa szerint. Minden nagykorúság alatt álló felhasználónak azonnal el kell hagynia a webhelyet, és fel kell hagynia az ezen a webhelyen található eszközök, funkciók és információk használatával, kivéve, ha az adott látogató felhasználó szülője vagy törvényes képviselője felügyelete alatt áll, amely esetben a szülő vagy a törvényes képviselő felelős az ezen a webhelyen található nem megfelelő tartalmak kiszűréséért.

A BestClinic a jelen Megállapodásban foglaltakon túlmenően is közzétehet szabályokat, iránymutatásokat vagy irányelveket. Amikor ilyen új vagy kiegészítő dokumentumokat tesznek közzé, ezek a feltételek azonnal a jelen megállapodás részévé válnak, és automatikusan kötelező érvényűnek tekintendők a felhasználókra nézve.

Figyelmeztetés

A BestClinic nem tudja személyesen ellenőrizni az ezen az oldalon említett összes egészségügyi szolgáltatót, kínált szolgáltatást és egészségügyi személyzetet, annak ellenére, hogy minden tőle telhetőt megtesz ennek érdekében. Következésképpen a BestClinic nem ismeri az ezen az oldalon említett egészségügyi szolgáltatók vagy orvosi szolgáltatások létezését, képzettségét, szolgáltatási minőségét vagy kompetenciáját, és nem vállal felelősséget azokért. Nem rendelkezik információkkal az egészségügyi szolgáltatók vagy orvosi szolgáltatások kapacitására vagy képzettségére vonatkozóan, hogy a Felhasználó által igényelt szolgáltatást nyújtsák, és a BestClinic nem tanúsíthatja az ezekben az intézményekben orvosként dolgozó egészségügyi szakemberek hozzáértését.

A BestClinic maga nem nyújt árukat vagy szolgáltatásokat megbízóként. A BestClinic nem nyújt semmilyen más árut vagy szolgáltatást, kivéve a felhasználók egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételét. A BestClinic-től független harmadik felek további szolgáltatásokat nyújtanak, mint például repülőjegy-, hotel- vagy taxifoglalás. A BestClinic azt tanácsolja, hogy szerezze be és olvassa el a szolgáltatók általuk nyújtott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket, és győződjön meg arról, hogy a szolgáltató nem zárja ki vagy korlátozza a felelősséget. Egyes szolgáltatók korlátozhatják vagy kizárhatják a felelősséget a halálért, személyi sérülésért, késedelemért, valamint a tulajdon elvesztéséért vagy károsodásáért. Harmadik fél megbízók (nem a BestClinic alvállalkozói) nyújtanak minden árut és szolgáltatást, beleértve a látogatásokat, utazásokat, tevékenységeket, étkezéseket, konzultációkat, műveleteket és eljárásokat.

A BestClinic professzionális megközelítést alkalmaz az ügyfeleknek bemutatott harmadik felek kiválasztásakor, akik az utazás részeként árukat és szolgáltatásokat nyújthatnak az ügyfeleknek. Ezért fontos megjegyezni, hogy :

 1. A BestClinic nem vállal garanciát arra, hogy a harmadik felek által nyújtott áruk vagy szolgáltatások megfelelnek a célnak, vagy hogy szolgáltatásaikat megfelelő szakértelemmel végzik;
 2. A harmadik felek által nyújtott árukra és szolgáltatásokra vonatkozó minden foglalásra az utazásszervezők, légitársaságok, kórházak, klinikák, szállodák és egyéb áru- és szolgáltatásnyújtók által előírt feltételek és felelősségkorlátozások vonatkoznak (amelyek közül néhányan korlátozzák vagy kizárják a felelősséget a halálért, személyi sérülésért, késésért, valamint a poggyász elvesztéséért vagy károsodásáért);

A BestClinic a weboldalon közzétett, az egészségügyi vagy egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó valamennyi információt saját kezdeményezésére gyűjtötte össze és mutatta be, felhasználva ezen intézmények honlapjait és promóciós információit, amelyek már a nyilvánosság számára is elérhetőek, vagy amelyeket közvetlenül az egészségügyi szolgáltatók bocsátottak rendelkezésre. A BestClinic nem ellenőrzi az ezeken a weboldalakon összegyűjtött információk pontosságát, és nem tudja garantálni azok megbízhatóságát és pontosságát, valamint a BestClinic nem tudja garantálni, hogy ezek az információk aktuálisak és naprakészek.

A Weboldalon található valamennyi orvosi információ kizárólag a Felhasználók általános tájékoztatására szolgál. Az oldal kizárólag adatbázisként vagy oktatási forrásként szolgál, amely lehetővé teheti a Felhasználók számára, hogy saját átvilágítást és kutatást végezzenek az itt említett egészségügyi ellátással, orvosi szolgáltatásokkal és orvosi információkkal kapcsolatban. Ezek az információk nem használhatók diagnózis, kezelésválasztás vagy orvosválasztás alapjául. Ez az oldal nem hivatott megszabni, hogy mi az érvényes, megfelelő vagy legjobb ellátás bármilyen egészségügyi probléma esetén, és nem helyettesíti a szakképzett orvos megítélését. Ha a Felhasználónak egészségügyi problémája van, vagy gyanítja, hogy egészségügyi problémája lehet, vagy hogy az ezen az oldalon említett orvosi kezelések valamelyikének jelöltje, köteles azonnal leállítani minden tárgyalást a klinikával vagy kórházzal.

A BestClinic nem tekinthető orvosnak. Az oldal használata nem hoz létre orvos-beteg kapcsolatot. A Felhasználó nem kérhet a BestClinic-től semmilyen ajánlást orvosi problémával kapcsolatban, és nem támaszkodhat rá.

Bár a BestClinic-nek nincs oka feltételezni, hogy a weboldalon közzétett információkban pontatlanságok vagy hibák vannak, nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát az információk pontosságára vonatkozóan. A weboldal “úgy, ahogy van” vagy “ahogy rendelkezésre áll”, és a Felhasználó teljes mértékben saját felelősségére használja azt. A Felhasználó és a BestClinic között az információknak a Felhasználó részére történő rendelkezésre bocsátásával semmilyen szerződéses kötelezettség nem jön vagy jött létre, és a Felhasználó felé semmilyen gondossági kötelezettség nem áll fenn. Ha egy illetékes bíróság úgy dönt, hogy a BestClinicnek gondossági kötelezettsége van a Felhasználóval szemben, a BestClinic nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett következményért, veszteségért, kárért vagy sérülésért, amely ezen információk használatából ered, kivéve a BestClinic gondatlanságának vagy közvetlen hibájának esetét.

Az oldalon található információk nem használhatók diagnózis, kezelés vagy orvosválasztás alapjául. A BestClinic a weboldal működtetése során nem tekinthető orvoslással foglalkozó vállalkozásnak, és az itt bemutatott információk nem helyettesítik a szakképzett orvos orvosi tanácsát.

Adatvédelem

A jelen Felhasználási feltételek alkalmazásában “adat” alatt minden olyan elektronikus adat vagy információ értendő, beleértve az 1988. és 2003. évi adatvédelmi törvényekben, valamint az EU 2018. évi általános adatvédelmi rendeletében (“Adatvédelmi törvények”) meghatározott személyes adatokat is, amelyet a Felhasználó a Weboldalon nyújt be, és amelyet a BestClinic továbbít az egészségügyi szolgáltatónak, és amelynek feldolgozása a Felhasználó és az egészségügyi szolgáltató közötti szerződés megkötéséhez szükséges. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BestClinicnek a szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében a Felhasználók személyes adatait, beleértve a megadott orvosi adatokat is, át kell adnia a kiválasztott Orvosi Szolgáltatóknak. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik személyes adatainak ezen Orvosi Szolgáltatók részére történő továbbításába és nyilvánosságra hozatalába, még akkor is, ha ezen Orvosi Szolgáltatók olyan országokban találhatók, ahol a személyes adatok védelme nem olyan erős, mint az Európai Unióban. A BestClinic arra is felhasználhatja a kapcsolattartási adatokat, beleértve a telefonszámot és az e-mail címet, hogy időről időre kapcsolatba lépjen a Felhasználóval az orvosi konzultációval kapcsolatos előrehaladás és a BestClinic szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb ügyek áttekintése céljából. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a BestClinic e tekintetben kapcsolatba lépjen a Felhasználóval.

A BestClinic törekszik a felhasználók és a weboldalhoz hozzáférő és annak szolgáltatásait használó mások magánéletének védelmére. A BestClinic cookie-k használatának módjáról, az összegyűjtött információk típusáról, felhasználásuk módjáról, valamint a BestClinic által az információk nyilvánosságra hozatalának körülményeiről bővebben az Adatvédelmi szabályzatban olvashat.

A BestClinic az Európai Unióban és azon kívül is működtet szervereket, ezért a felhasználó ezúton hozzájárul a személyes adatoknak az Európai Unióban és azon kívül történő továbbításához. A weboldal használatával a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a BestClinic a rájuk vonatkozó személyes adatokat (beleértve az érzékeny személyes adatokat is) a BestClinic működése, irányítása, biztonsága és adminisztrációja érdekében elektronikusan és manuálisan is tárolja és feldolgozza, és megfeleljen az alkalmazandó törvényeknek, rendeleteknek és eljárásoknak, beleértve a személyes adatoknak az Európai Unióba és az Európai Unióból történő továbbítását is.

A felhasználó és az egészségügyi szolgáltató közötti kommunikáció e-mailben vagy azonnali üzenetküldéssel. Ezen e-mailek és üzenetek tartalmát a BestClinic megőrizheti, hogy segítse az egészségügyi szolgáltatókat a kommunikáció nyomon követésében.

A felhasználó és az egészségügyi szolgáltató közötti telefonos kommunikáció a BestClinic-en keresztül továbbítható. Az időpontot és a dátumot, a sikert vagy sikertelenséget és a telefonszámokat a BestClinic tárolhatja, hogy segítsen mindkettőjüknek nyomon követni a közöttük zajló telefonos kommunikációt. A hívás hangfelvétele is tárolható. Ha a telefonhívás hangfelvétele rögzítésre kerül, a felhasználó a hívás megkezdése előtt egy hangüzenetet hall, amely erről tájékoztatja.

A regisztrált felhasználóvá válással a felhasználók beleegyeznek abba, hogy a BestClinic reklámokat és/vagy promóciós anyagokat küldjön e-mailben. Ha a felhasználó nem kívánja, hogy a BestClinic marketing céllal felvegye vele a kapcsolatot, erről a BestClinic-et a kiadott e-mail üzenetekben található “leiratkozás” linkek segítségével és/vagy közvetlenül a BestClinic-kel való kapcsolatfelvétel útján tájékoztathatja.

Információk közlése

Ha a Felhasználó konzultációt kíván szervezni egy egészségügyi szolgáltatóval, akkor a Felhasználónak meg kell adnia bizonyos információkat, többek között olyan adatokat, mint az elérhetőségi adatok (telefonszám és e-mail cím), életkor, nem és bizonyos orvosi információk, hogy a BestClinic meg tudja adni az adatokat az illetékes egészségügyi szolgáltatóknak. A felhasználók szavatolják és vállalják, hogy a megadott információk naprakészek, minden lényeges szempontból pontosak, nem mások szellemi tulajdonát képezik, illetve nem sértik harmadik fél jogait, és elegendőek a BestClinic számára a segítségnyújtáshoz. Bár a BestClinic mindenkor törekszik a magánélet tiszteletben tartására, a felhasználók nem adhatnak meg olyan információkat, amelyek nyilvánosságra kerülése személyes sérelmet okozhat.

Az interneten keresztül küldött információk teljes biztonsága nem garantálható, mivel fennáll a lehallgatás, az elvesztés vagy a megváltoztatás veszélye. A felhasználók megértik és elfogadják, hogy vállalják a weboldalon keresztül megadott információk biztonsági kockázatát. A BestClinic nem felelős az interneten keresztül küldött információkért, és nem vállal felelősséget a felhasználóval vagy bárki mással szemben a felhasználó által a BestClinicnek vagy egy egészségügyi szolgáltatónak küldött információkkal, illetve a BestClinic, egy egészségügyi szolgáltató vagy bármely harmadik fél által a felhasználónak az interneten keresztül küldött információkkal kapcsolatban felmerülő károkért vagy egyéb veszteségekért.

Az űrlapokon vagy telefonon keresztül történő adatszolgáltatással Ön felhatalmazza a BestClinic-et és partnereit, hogy a BestClinic titoktartási politikájának megfelelően információkat küldjön Önnek e-mailben, SMS-ben, WhatsAppon vagy telefonhívásokon keresztül. Ezt a hozzájárulást e-mailben visszavonhatja. Kapcsolatfelvételi szolgáltatásunk teljesen INGYENES. A BestClinic által minden létesítményben nyújtott információk a felhasználó számára szigorúan személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgálnak, és nem használhatók fel más célra, mint a lehetséges kezelések és eljárások azonosítására. Az ezen az oldalon felsorolt létesítményre vonatkozó minden információ, bármilyen forrásból származik is, beleértve, de nem kizárólagosan az árakat és a rendelkezésre álló eljárásokat/műtéteket, megbízhatónak tekinthető, de nem garantált. Emlékeztetőül, a BestClinic nem nyújt orvosi tanácsadást vagy kezelést.

Felfüggesztés/megszüntetés

A BestClinic bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Felhasználók hozzáférését a Weboldalhoz vagy a Weboldal részét képező bármely szolgáltatáshoz, részben vagy egészben, bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó hamis vagy félrevezető információkat adott meg, vagy megsértette a jelen Felhasználási feltételeket, vagy ha a BestClinic nem tudja ellenőrizni vagy hitelesíteni a Weboldalra benyújtott információkat. A BestClinic nem felel a Felhasználó vagy bármely harmadik fél felé a Weboldalhoz való hozzáférés felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Szellemi tulajdon

A weboldalon vagy azon keresztül rendelkezésre bocsátott minden eredeti tartalom a különböző nemzetközi szerzői jogi törvények, szabadalmi törvények, védjegyekre vonatkozó előírások és törvények, valamint különböző szellemi tulajdonra vonatkozó törvények, szerződések és nemzetközi megállapodások által védett. A BestClinic írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a weboldalon vagy ezen keresztül található védett tartalmak másolása, reprodukálása, közzététele vagy terjesztése. Az ezen az oldalon vagy ezen az oldalon keresztül megjelenített valamennyi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi, és a felhasználó semmilyen körülmények között nem használhatja fel azokat.

‍👩‍⚕ KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ➡️